عرض  ادب  و  احترام  و  خسته  نباشید تدریس  قسمت  دیگری  از  قانون  مجازات  اسلامی  از  ماده  ۱۰۵  تا  ۱۳۹   آماده  است.

این بخش شامل دو قسمت  درس نامه که ابتدا مبحث را توضیح داده ایم و سپس مواد قانونی مربوط به آن مبحث را آورده و نکات آن را نوشته ایم.

 

در حال حاضر لینک های دانلود در سایت برای همه فعال بوده اما بزودی دسترسی فقط برای اعضاء امکان پذیر خواهد شد.

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (مواد_105_تا_139.pdf)دانلود تدریس و نکات مواد ۱۰۵تا ۱۳۹ قانون مجازات اسلامیدانلود تدریس و نکات مواد ۱۰۵تا ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی936 kB