عرض ادب و احترام و خسته نباشید خدمت راه قانونی های عزیز.

 

همانطور که مستحضرید مبنای جزوات ما کتاب محشای جناب دکتر گلدوزیان است، اما کتاب ایشان در همه ی بخش ها کاملا به روز نشده است و به طور مثال در خصوص مجازات های جایگزین حبس کتاب ایشان مطالب اندکی دارد. از این رو به دنبال منبعی مناسب بودیم که هم این خلا را پر کنیم و هم منبعی که پیدا می کنیم منبعی باشد که برای شما عزیزان قابل اتکا باشد در همین مسیر پس از همفکری که داشتیم به این نتیجه رسیدیم قانون یار مجازات اسلامی در جاهایی که کتاب دکتر گلدوزیان به روز نشده است می تواند منبعی مناسب و قابل قبول باشد. به همین جهت در این تدریس علاوه بر کتاب محشای جناب دکتر گلدوزیان نکاتی از قانون یار مجازات اسلامی در تکمیل مباحث آورده ایم.

 

و من الله توفیق

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (فصل_نهم.pdf)دانلود تدریس و نکات مواد 64 تا 104 قانون مجازات اسلامیدانلود تدریس و نکات مواد 64 تا 104 قانون مجازات اسلامی427 kB