در این جزوه سعی شده است که علاوه بر نکاتی که در تست ها و سایر جزوات فراوان و تکراری دیده میشود به نکات و مثالهای اشاره شود که در آزمون های پیش رو مدنظر طراحان سوال است و طراحان سوال به علت تکراری بودن نکات سابق از تکرار آن تا حد امکان جلوگیری میکنندو سعی دارند به نکاتی تمایل پیدا کنند که در کتب تست و موسسات کمتر دیده میشود..همچنین استفاده از مثالهایی جهت تقریب به ذهن و یادگیری آسان مطالب

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (ayindadrasi -mirfardi 2.pdf)دانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ..همراه با نکات کلیدیدانلود جزوه آیین دادرسی مدنی ..همراه با نکات کلیدی699 kB