تاریخچه دانشکده  

   اين دانشكده درسال 1356 تحت عنوان دانشكده حقوق در مجموعه دانشگاه شيراز و در قالب يك بخش به نام حقوق شروع بكار نمود . در سال 1381 رشته علوم سياسي در اين دانشكده تاسيس ودانشكده به نام دانشكده حقوق و علوم سياسي تغيير نام يافت .

    در سال 1372 اولين دوره كارشناسي ارشد گرايش حقوق عمومي و حقوق خصوصي با پذيرش دانشجو شروع شد و بعد از آن در سال 1375 يك گرايش جديد به نام حقوق بين الملل به مجموعه گرايشهاي كارشناسي ارشد رشته حقوق اضافه شد .در سال 1384 گرايش حقوق جزا و جرم شناسي باپذيرش دانشجو شروع به فعاليت نمود ، همچنين در سال تحصيلي 1388رشته مطالعات منطقه ائي با تاكيد بر خاورميانه و شمال آفريقا كه از شاخه هاي كارشناسي ارشد علوم سياسي مي باشد اقدام به پذيرش دانشجو نمود ، هر كدام از گرايشهاي ذكر شده تحت يك بخش مستقل بنام همان گرايش اداره مي شود .

 

گروه های آموزشی:

 

1-حقوق خصوصی

2-حقوق اسلامی