دانشکده حقوق و علوم اجتماعی از تابستان سال 1391 با تفکیک دانشکده علوم انسانی و اجتماعی به سه دانشکده؛ علوم اقتصادی، علوم محیطی و معماری و حقوق و علوم اجتماعی به شکل مستقل کار خود را آغاز کرده است. خود دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در سال 1367 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی (که از سال 7-1326 فعالیت خود را با 84 دانشجو آغاز کرده بود) تفکیک و از تاریخ 1/12/1367 فعالیت‌های آموزشی خود را به شکل رسمی آغاز نموده است. دانشکده حقوق و علوم اجتماعی از ابتدای سال 1392 دارای چهار گروه آموزشی شامل: علوم اجتماعی، حقوق قضایی، تاریخ و علوم سیاسی است. این دانشکده بعد از تفکیک در ضلع شرقی ساختمان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی سابق استقرار پیدا کرده است.

 گروه آموزشی حقوق قضایی 

مدیر گروه:

 دکتر کمال الدین هریسی نژاد
استاد گروه آموزشی حقوق قضایی

تلفن:   3392264-0411
فاکس: 5238999-0411
پست الکترونیک:
این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 

اهداف تاسیس گروه
ضرورت افزایش آگاهی های حقوقی در جامعه ،نیاز به فارغ التحصیلان این رشته در نهادها و سازمان های مختلف ،فقدان این رشته مهم در منطقه شمال غرب کشور (در زمان تاسسیس )و.....از جمله اهداف و ضرورت های تاسیس رشته حقوق به شمار می روند .

مباحث آموزشی گروه
دانشجویان رشته حقوق عمومی با مباحثی جون حقوق اساسی ،اداری ،کار و حقوق مالی آشنا می شوند .در رشته حقوق خصوصی موضوعاتی چون حقوق مدنی ،تجارت و آیین دادرسی مدنی و در رشته حقوق جزا مباحث حقوق جزای عمومی ،جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری و جرم شناسی بحث می شود .

زمینه های پژوهشی
تمامی مباحث مربوط به مسائل حقوقی در محدوده زمینه های پژوهشی گروه حقوق دانشگاه تبریز قرار می گیرند.

دانش آموختگان
فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانند با طی مدارج تحصیلی به قضاوت در محاکم دادگستری ،وکالت ،سر دفتری و کازشناسی حقوق در سازمان های دولتی و مو سسه های خصوصی مشغول شوند.