دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری در ابتدا تحت عنوان دانشکده علوم قضايی و خدمات اداری به موجب ماده 35 اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب سال 1356 به منظور رفع نيازهای دادگستری در زمينه های حقوقی، قضايی و اداری تاسيس و با همت و تلاش شهيد گرانقدر آيت الله دکتر بهشتی در سال 1361 به طور رسمی فعاليت خود را آغاز نمود.

 

1. پيشينيه تاريخی


به موجب ماده 35 قانون اصلاح پاره ای از قوانين دادگستری مصوب سال 1356 وزارت دادگستری مکلف گرديد به منظور تامين کادر مورد نياز اعم از قضايی و اداری با همکاری وزارت علوم و آموزش عالی به تاسيس «دانشکده علوم قضايی و خدمات اداری دادگستري» اقدام نمايد و داوطلبان خدمت در دادگستری را از بين فارغ التحصيلان دانشکده مذکور و ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالی طبق قوانين مربوط انتخاب کند.
دانشکده عملاً در سال 1361 و با پذيرش اولين دوره دانشجو در رشته علوم قضايی تاسيس گرديد و بدين ترتيب هر سال با توجه به امکانات دانشگاه با هماهنگی وزارت علوم، مبادرت به جذب دانشجو نمود.

در اين دانشکده بيش از 5000 دانشجو در طی دوره های مختلف جذب و فارغ التحصيل شده اند که هم اکنون اکثريت آنها در کسوت قضاء و بعضاً در مشاغل ديگر نظير استاد دانشگاه، نماينده مجلس، وکيل دادگستری، کارشناسان ارشد سازمانهای وابسته به قوه ی قضائيه و مانند آن مشغول انجام وظيفه هستند. به اين ترتيب صرف نظر از برخی مديران قوه قضائيه بيش از نيمی از جمعيت قضات کشور فارغ التحصيل اين دانشکده می باشند. علاوه براين، در دانشکده، تعداد قابل توجهی دانشجو در رشته های پليس قضايی، خدمات اداری، ثبت، دوره های معادل علوم قضايی و دوره های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی آموزش تخصصی لازم را به پايان رسانده و در قوه قضائيه يا مراکز ديگر مشغول به کار شده اند.در سال 1389 دانشکده علوم قضايی و خدمات اداری به دانشگاه ارتقا يافت و در حال حاضر دارای سه دانشکده به شرح زير می باشد:

1-دانشکده حقوق2-دانشکده پيشگيری از وقوع جرم و اصلاح تربيت 3- دانشکده ثبت و مديريت قضايی

2. رشته های برگزار شده در دانشکده
الف) کارشناسی علوم قضايي؛ اين رشته به تربيت کارکنان قضايی اختصاص دارد، اولين دوره دانشجويان اين دوره در تاريخ 61/15/6 تحصيلات خود را شروع و در 64/11/29 حدود 30 نفر از اولين دوره فارغ التحصيل شدند،  در اين رشته هم اکنون نيز دانشجو جذب می شود.
ب) کارشناسی پليس قضايي؛ اين رشته به تربيت پليس جهت خدمت در قوه قضائيه اختصاص  داشت که در سال 1368 برای اولين بار دانشجويان در اين رشته پذيرش شدند ولی پس  از آن جذب دانشجو استمرار نيافت.
ج) کارشناسی خدمات اداري؛ اين رشته به تربيت کارکنان اداری قوه قضائيه اختصاص  داشت که در سال 1371 تعدادی دانشجو در اين رشته جذب شدند ولی جذب دانشجو در اين رشته نيز استمرار نيافت.
د) کاردانی ثبت؛ اين رشته جهت تربيت کارکنان اداری سازمان ثبت اسناد و املاک اختصاص داشت لکن در دروه ای محدود مبادرت به جذب دانشجو در اين رشته شد ولی استمرار نداشت.
لازم به ذکر است که با توسعه دانشگاه، راه اندازی مجدد برنامه های درسی فوق پس از اعمال اصلاحات لازم، در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

 

گروه های آموزشی:

1-حقوق خصوصی

2-حقوق خانواده

3-حقوق ثبت

 

اعضاء هیئت علمی:

 

دکتر محمد هادی دارایی

محمود خادمان

اسدالله رنجبر

سیامک ره پیک

دکتر محمد صفری

دکتر مرتضی قاسم زاده

دکتر ابوالفضل کوشا     

آقای علیمحمد   مکرمی

آقای کمال نیک فرجام