سايت راه قانون با هدف تدوين دايره‌المعارف جامع قانون راه‌اندازي شده است.

هدف ما مشاركت همه كاربران در تدوين و تكميل اين دايره‌المعارف ملي است و اعتقاد داريم كه بدون همكاري همه حقوقدانان و دانشجويان و دانش‌ پژوهان حصول نتيجه مطلوب بسيار دشوار و شايد غيرممكن باشد.

سايت به شكلي طراحي شده است كه زمينه اين مشاركت همگاني فراهم گردد.

براي استفاده از مطالب نياز به عضويت در سايت نيست اما براي همكاري و تبادل اطلاعات و نظرات، صرفاً جهت جلوگيري از احتمال درج مطالب غيرمرتبط توسط بعضي از كاربران لازم است در سايت عضو شويد.

با وارد كردن نام و نام خانوادگي و ايميل خود مي‌توانيد در سايت عضو شده و همكاري خود را با ما آغاز كنيد و در به ثمر رسيدن اين پروژه سهيم باشيد و اگر مايل هستيد همكاري مؤثر داشته و در جمع مجريان طرح قرار گيريد با ما تماس بگيريد.

با آغوش گرم پذيراي شما هستيم و نام شما براي هميشه در جمع مجريان و تدوين كنندگان اين طرح ثبت شده و به يادگار خواهد ماند.
شكي نيست كه قانون مدني ما مبتني بر ريشه هاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مذهبي كشور است و مباني آن به قدمت تاريخ اين مرز و بوم عمر و استحكام دارد و همين امر باعث شده است تا در طي عمر خود كمترين انتقادات متوجه آن بوده و كمترين اصلاحات در آن صورت گيرد. 
اما اين واقعيت را نيز نمي توان از نظر دور داشت كه نيل به اهداف مورد نظر اين قانون و پويايي وماندگاري آن منوط به سازگار نمودن هر چه بيشتر آن با تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه است. 
فاصله گرفتن قانون از رخدادهاي جامعه و تقديس قانون آفتي بزرگ براي قانون و به تبع آن جامعه است. 
ما اميدواريم با همكاري جامعه حقوقدانان كشور زمينه بالندگي و پويايي اصول قانون مدني و نگاهي نو و متناسب با تحولات جامعه به اين قانون را فراهم نمائيم. 
از همه شما كه به اعتلاي كشور عزيزمان مي‌انديشيد بالأخص جامعه حقوقدانان كشور دعوت مي‌نمائيم تا ما را در اين مسير ياري نمايند.