صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 1358/9/24 579
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان 583
لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان 607
آیین نامه ‌ اجرایی‌ تبصره‌ ماده‌ یک‌ لایحه‌ قانونی‌ تجدید قرارداد و اجاره‌ املاک‌ و اموال‌ موقوفه‌ و تجدید انتخاب‌ متولیان‌ اماکن‌ متبرکه‌ مذهبی‌ و مساجد 599
لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد 594
لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران 1334/4/25 598
قانون‌ راجع‌ به‌ اراضی‌ دولت‌ و شهرداری ها و اوقاف‌ و بانکها - مصوب‌ 8 /6 /1335 595
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «آیین‌نامه اجرائی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است» مصوب 1369/12/7 587
لایحه قانونی مربوط به رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک مصوب 1336/5/7 با اصلاحات بعدی 598
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1357/10/27 581
قانون واگذاری زمین‌های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365/8/8 607
قانون نحوه افراز اراضی متعلق به وزارت جنگ مصوب 1329/11/19 597
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 587
قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 171/5/1 591
قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان از بابت قوانین مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 1367/9/22 597