صافی
نمایش # 
عنوان بازدید
آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب1347 13 597
قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 با اطلاحات بعدی 570
قانون نحوه تخلیه خانه‌ های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 578
قانون تسري قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و موسسه هاي آموزش عالی 577
قانون خريد و تملك اماكن آموزشي استيجاري‌‌70 584
قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه‌هاي عمومي بار و مسافر و مجتمع‌هاي‌خدمات رفاهي بين راهي 582
آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده واحده قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش 578
قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش 584
آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده قانون تمديد مدت ممنوعيت تخليه مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و‌واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش 584
قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش‌‌ 578
قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاهها، ارگانها، سازمانها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش 600
آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر با اطلاحات 586
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 587
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حق كسب يا پيشه يا تجارت 596
قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر 585