نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمونه قرارداد انجام خدمات نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1406
نمونه قرارداد خريد و نصب آسانسور نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1351
نمونه قرارداد تعمير و نگه داري نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1348
نمونه قرارداد مشاوره و نظارت1 نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1471
نمونه قرارداد نگهداري، راهبري و تعمير بالابر يا آسانسور نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1277