نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمونه قرارداد(ترخيص كالا ) نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1289
نمونه قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1301
نمونه قرارداد کلی قرارداد طبخ غذا نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1318
نمونه قرارداد استخدام شرکتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1423
نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1312
نمونه قرارداد بیمه نامه آتش سوزی صنعتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1298
نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1288
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1810
نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1267
نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1464
نمونه قرارداد مشاوره و نظارت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1501
نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1272
نمونه قرارداد کار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1399
نمونه قرارداد استخدام موقت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1356
نمونه وكالت گمركي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1303
نمونه قرارداد وكالت دريافت پروانه كسب نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1284
نمونه قرارداد وكالت سهام موروثي در شركت ها نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1305
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1458