نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمونه قرارداد(ترخيص كالا ) نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1524
نمونه قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1526
نمونه قرارداد کلی قرارداد طبخ غذا نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1549
نمونه قرارداد استخدام شرکتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1732
نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1542
نمونه قرارداد بیمه نامه آتش سوزی صنعتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1536
نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1501
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 2153
نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1496
نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1792
نمونه قرارداد مشاوره و نظارت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1798
نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1520
نمونه قرارداد کار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1687
نمونه قرارداد استخدام موقت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1663
نمونه وكالت گمركي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1521
نمونه قرارداد وكالت دريافت پروانه كسب نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1529
نمونه قرارداد وكالت سهام موروثي در شركت ها نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1562
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1787