نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمونه قرارداد(ترخيص كالا ) نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1374
نمونه قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1375
نمونه قرارداد کلی قرارداد طبخ غذا نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1387
نمونه قرارداد استخدام شرکتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1504
نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1385
نمونه قرارداد بیمه نامه آتش سوزی صنعتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1382
نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1359
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1876
نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1334
نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1540
نمونه قرارداد مشاوره و نظارت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1585
نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1337
نمونه قرارداد کار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1472
نمونه قرارداد استخدام موقت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1429
نمونه وكالت گمركي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1378
نمونه قرارداد وكالت دريافت پروانه كسب نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1354
نمونه قرارداد وكالت سهام موروثي در شركت ها نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1380
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1543