نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمونه قرارداد(ترخيص كالا ) نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1220
نمونه قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1231
نمونه قرارداد کلی قرارداد طبخ غذا نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1248
نمونه قرارداد استخدام شرکتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1352
نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1246
نمونه قرارداد بیمه نامه آتش سوزی صنعتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1236
نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1218
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1745
نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1203
نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1395
نمونه قرارداد مشاوره و نظارت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1426
نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1212
نمونه قرارداد کار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1333
نمونه قرارداد استخدام موقت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1288
نمونه وكالت گمركي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1236
نمونه قرارداد وكالت دريافت پروانه كسب نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1216
نمونه قرارداد وكالت سهام موروثي در شركت ها نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1238
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1390