نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
نمونه قرارداد(ترخيص كالا ) نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1613
نمونه قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1602
نمونه قرارداد کلی قرارداد طبخ غذا نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1629
نمونه قرارداد استخدام شرکتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1818
نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1620
نمونه قرارداد بیمه نامه آتش سوزی صنعتی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1613
نمونه قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1571
نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 2244
نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پيامک نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1577
نمونه قرارداد قرض الحسنه از بانك نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1882
نمونه قرارداد مشاوره و نظارت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1882
نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزايش تولید نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1600
نمونه قرارداد کار نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1779
نمونه قرارداد استخدام موقت نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1745
نمونه وكالت گمركي نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1591
نمونه قرارداد وكالت دريافت پروانه كسب نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1613
نمونه قرارداد وكالت سهام موروثي در شركت ها نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1640
نمونه قرارداد اعطای نمایندگی نگارش یافته توسط مدیریت فنی سایت 1885