سربرگ تالار

به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.

موضوع در تالار: آيين دادرسي مدني

0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 9 دقيقه ago توسط upetu
2 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 2 ساعت 6 دقيقه ago توسط RobertIdeni
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 5 ساعت 46 دقيقه ago توسط Tynkovwag
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 6 ساعت 46 دقيقه ago توسط UmbrakEt
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 14 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 14 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 15 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 17 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 17 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 18 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 20 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 23 دقيقه ago توسط Silassn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 9 ساعت 26 دقيقه ago توسط MilokPt
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 10 ساعت 18 دقيقه ago توسط Mannigpn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 10 ساعت 20 دقيقه ago توسط Mannigpn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 10 ساعت 24 دقيقه ago توسط UmbrakEt
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 12 ساعت 21 دقيقه ago توسط Mannigpn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 12 ساعت 27 دقيقه ago توسط Mannigpn
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 17 ساعت 53 دقيقه ago توسط Grenirdbag
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 18 ساعت 51 دقيقه ago توسط Sebastiankr
0 بازديد
Time to create page: 0.631 seconds
قدرت گرفته از كيوننا