سربرگ تالار

به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.

موضوع در تالار: آيين دادرسي مدني

0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 ساعت 8 دقيقه ago توسط CharlesLor
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 2 ساعت 48 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 4 ساعت 3 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 4 ساعت 5 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 7 ساعت 8 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 7 ساعت 56 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 50 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 53 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 10 ساعت 36 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 11 ساعت 48 دقيقه ago توسط TobacBog
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 12 ساعت 8 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 12 ساعت 18 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 13 ساعت 10 دقيقه ago توسط CharlesLor
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 13 ساعت 49 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 13 ساعت 51 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 15 ساعت 20 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 16 ساعت 28 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 17 ساعت 44 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 21 ساعت 30 دقيقه ago توسط CharlesLor
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 21 ساعت 41 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
Time to create page: 0.490 seconds
قدرت گرفته از كيوننا