سربرگ تالار

قانون مدنی مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آنها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق.

موضوع در تالار: قانون مدنی

0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 45 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 55 دقيقه ago توسط CharlesLor
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 2 ساعت 29 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 3 ساعت 23 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 4 ساعت 31 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 5 ساعت 12 دقيقه ago توسط RobertTat
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 5 ساعت 42 دقيقه ago توسط CharlesLor
0 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 8 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 8 ساعت 50 دقيقه ago توسط CharlesLor
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 12 ساعت 1 دقيقه ago توسط Wilsonlany
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 16 ساعت 40 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 16 ساعت 43 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 19 ساعت 30 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 روز 3 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 روز 12 دقيقه ago توسط Peterriz
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 روز 27 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 روز 36 دقيقه ago توسط Justinbloca
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 روز 39 دقيقه ago توسط Peterriz
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 روز 39 دقيقه ago توسط RobertTat
1 بازديد
0 پاسخ emo
موضوع شروع شده 1 روز 46 دقيقه ago توسط Albertocob
1 بازديد
Time to create page: 0.424 seconds
قدرت گرفته از كيوننا